do góry
Strona główna Historia Atrakcje turystyczne Pomniki przyrody Raciborza

Uchwała Nr XXVIX/379/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 10 z dnia 23.01.2009r. poz. 304).

Dąb Biały.

dąb białyRośnie przy ul. Londzina 21 prawdopodobnie około 100 lat, obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi - 328 cm; wysokość - 25 m (dane z 2001 r.). Występuje w lasach mieszanych wschodniej części Ameryki Północnej. Posiada biało - szarawą, płytko spękaną korę oraz charakterystyczne wygięte blaszki liściowe na kształt odwróconej łyżki, które zmieniają ubarwienie w zależności od pory roku - od jasno zielonej wiosną do purpurowo - fioletowej jesienią. Corocznie wydaje kuliste, owoce w postaci żołędzi, które kiełkują wkrótce po opadnięciu na ziemię w jesieni.

 

Dąb błotny.

dąb błotnyRośnie w Parku Zamkowym im. Powstańców Śląskich. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi - 300 cm; wysokość -18 m (dam z 2001 r.). Występuje w lasach mieszanych wschodniej części Ameryki Północnej. Posiada szarą, przez dłuższy czas gładką korę oraz charakterystyczne blaszki liściowe (7 - 13 cm długości) z każdej strony 4-6 ościstych, ząbkowanych klap z okrągłymi lub klinowatymi wrębami, najczęściej nie głębsze niż do połowy długości liścia. Ogonek 2-5 cm długości. Zabarwienie wiosenno - letnie - zielone, jesienią: czerwone, żółte albo brązowe. Corocznie wydaje kuliste owoce (żołędzie) do 12 mm wielkości.

Cypryśnik błotny.

Cypryśnik błotnyRośnie w Parku im. Miasta Roth od strony ul. Bema ponad 80 lat. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi około 209 cm; wysokość 19 m. To iglaste, nagonasienne drzewo pochodzi z Ameryki Północnej. W swojej ojczyĄnie osiąga wysokość do 50 m w Polsce do 25 m. Jest gatunkiem jednopiennym. Podobnie, jak modrzew traci igliwie na zimę. Gałązki cypryśnika przypominają gałązki cisa. PóĄną wiosną i latem są zielone. Jesienią brązowieją i wraz z częścią jednorocznych gałązek spadają na ziemię. Jest gatunkiem długowiecznym - w ojczyĄnie osiąga 1200 lat.

 

Cypryśnik błotny.

Cypryśnik błotny Rośnie na terenie zieleńca obok cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej w zadrzewieniu usytuowanym pomiędzy ul. Reymonta, a ul. Sportową, biegnącą wzdłuż rzeki Odry. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi około 242 cm; wysokość - 27 m. Ma ponad 100 lat. Jest gatunkiem jednopiennym iglastym i światłolubnym. Rosnąc na bagnach lub otoczone wodą posiada pień wyraĄnie rozszerzony u nasady i zwykle pusty wewnątrz. Pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie stanowi około 2/3 drzewostanu Florydy i Luizjany. Żółtozielone, wiosenne szpilki latem ciemnieją, a następnie brunatnieją i opadają na zimę, podobnie jak u modrzewia.

Bluszcz pospolity

Bluszcz pospolityEgzemplarz kwitnący i owocujący na Picea abies - rośnie w Parku im. Miasta Roth od strony ul Opawskiej, Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi około 44 cm; wysokość - 17 m. Bluszcz pospolity jest tzw. reliktem trzeciorzędowym, czyli pochodzi z poprzedniej epoki geologicznej. Zachowuje się odmiennie niż inni przedstawiciele rodzimej flory, mianowicie kwiatostany bluszczu pospolitego pojawiają się póĄną jesienią, a owoce dojrzewają wiosną. Posiada ciemno - zielone liście przez cały rok. jedynie część z nich brązowieje i odpada.

 

Platan klonolistny

Platan klonolistnyRośnie na zieleńcu w Parku Kolejowym. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi - 683 cm; wysokość - 27 m. Posiada gładką korowinę, szarobrązową do żółtobrązowej, która złuszcza się nieregularnymi, większymi lub mniejszymi, cienkimi łuskami. Pnie i konary są przez to wyraĄnie jaśniej i ciemniej cętkowane. Blaszki liściowe (12 - 25 cm dl. i podobnej szer.) ma dłoniasto klapowane z 3 - 5 ostro zakończonymi klapami, które są zatokowo grubo ząbkowane. Ogonek długości 4 - 10 cm. Posiada charakterystyczne owocostany w postaci owłosionych orzechów w brązowych, szczeciniastych, 2-4 cm średnicy główkach, które po 1-3 wiszą na jednym długim ogonku.

Platan klonolistny. 

Rośnie na zieleńcu w Parku Kolejowym. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm Platan klonolistnywynosi - 560 cm; wysokość - 28 m. Posiada gładką korowinę, która złuszcza się nieregularnymi, większymi lub mniejszymi, cienkimi łuskami. Pnie i konary są przez to wyraĄnie jaśniej i ciemniej cętkowane. Blaszki liściowe o jasnozielonej barwie dłoniasto klapowane z 3 - 5 ostro zakończonymi klapami, które są zatokowo grubo ząbkowane. Środkowa klapa najczęściej nie jest wiele dłuższa od podstawy. Ogonek długości 4 - 10 cm. Posiada charakterystyczne owocostany w postaci owłosionych orzechów w brązowych, szczeciniastych, 2-4 cm średnicy główkach, które po 1 - 3 wiszą na jednym długim ogonku.

Platan klonolistny. 

Platan klonolistnyRośnie na zieleńcu w Parku Kolejowym, Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi - 424 cm; wysokość - 26 m. Posiada gładką korowinę, szarobrązową do żółtobrązowej, która złuszcza się nieregularnymi, większymi lub mniejszymi, cienkimi łuskami. Pnie i konary są przez to wyraĄnie jaśniej i ciemniej cętkowane. Blaszki liściowe (12 - 25 cm dl. i podobnej szer.) ma dłoniasto klapowane z 3 - 5 ostro zakończonymi klapami, które są zatokowo grubo ząbkowane. Ogonek długości 4 10 cm. Posiada charakterystyczne owocostany w postaci owłosionych orzechów w brązowych, szczeciniastych, 2 - 4 cm średnicy główkach, które po 1 - 3 wiszą na jednym długim ogonku.

Platan klonolistny

Platan klonolistnyRośnie na zieleńcu w Parku Kolejowym. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi - 422 cm; wysokość - 25,5 m. Posiada gładką koro-winę, szarobrązową do żółtobrązowej, która złuszcza się nieregularnymi, większymi lub mniejszymi, cienkimi łuskami.

Pnie i konary są przez to wyraźnie jaśniej i ciemniej cętkowane. Blaszki liściowe (12 - 25 cm dł. i podobnej szer.) ma dłoniasto klapowane z 3 - 5 ostro zakończonymi klapami, które są zatokowo grubo ząbkowane. Ogonek długości 4 - 10 cm. Posiada charakterystyczne owocostany w postaci owłosionych orzechów w brązowych, szczeciniastych, 2 - 4 cm średnicy główkach, które po 1 - 3 wiszą na jednym długim ogonku.

Siedem okazów rosnących przy ul. Wojska Polskiego stanowi aleję jednorzędową. Obwody ich pni na wysokości 730 cm wynoszą (88, 87, 70, 73, 79, 83 i 94 cm x 3,14). Pnie i konary drzew są wyraĄnie cętkowane, dzięki charakterystycznej - złuszczającej się gładkiej korowinie o barwie szarobrązowej i żółtobrązowej. Liście umieszczone są na ogonkach o długości około 5 cm. Blaszki liściowe (12 - 25 cm dł. i podobnej szer.) ma dłoniasto klapowane z 3 - 5 ostro zakończonymi klapami, które są zatokowo grubo ząbkowane. Platany w całej Europie występują, jako drzewa parkowe i uliczne.

Platan klonolistny

Platan klonolistnyPlatan klonolistnyRośnie na zieleńcu obok cmentarza żołnierzy radzieckich. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi - 511 cm; wysokość -28 m. Posiada gładką korowinę o barwach od szarobrązowej do żółtobrązowej, która złuszcza się nieregularnymi, większymi lub mniejszymi, cienkimi łuskami. Pnie i konary są przez to wyraĄnie jaśniej i ciemniej cętkowane. Blaszki liściowe (12 - 25 cm dł. i podobnej szer.) ma dłoniasto klapowane z 3 - 5 ostro zakończonymi klapami, które są zatokowo grubo ząbkowane. Ogonek długości 4 - 10 cm. Owocostany w postaci owłosionych orzechów w brązowych, szczeciniastych główkach, wiszące na jednym długim ogonku pozostają często przez zimę na drzewie.

Cisy pospolite

Cis pospolityrosną na terenie zieleńca przed klasztorem Franciszkanów przy ul. Sudeckiej. Egzemplarze żeńskie w formie drzewiastej – wieloprzewodnikowe, rozwidlające się od szyi korzeniowej, o wysokości 9,5 m i 8,5 m (wg danych z 2007r.). Szacunkowy wiek drzew wynosi ok. 250 lat. Gatunek pod ścisłą ochroną, długowieczny, wolno rosnący, pozbawiony żywicy. Już król Władysław Jagiełło wydał zarządzenie zabraniające niszczenia cisów, traktując ten gatunek na równi z żubrami i turami. Drzewa o szczególnych walorach przyrodniczych i wizualnych, o każdej porze roku. Jedne z najstarszych na terenie Raciborza.Cis pospolity

 

Jesion wyniosły

Jesion wyniosłyznajduje się na terenie Parku im. Miasta Roth, wśród zadrzewienia od strony ul. Opawskiej. Pień rozwidlony na wysokości 3,5 m na trzy główne przewodniki.

Drzewo o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Jako drzewo soliter wśród zadrzewień parkowych, w krajobrazie otwartym, stanowi swoisty wyróżnik na tle innych drzew (wyraźnie dominuje wśród zadrzewienia tej części parku, górując swoją wysokością – 26 m i średnicą koron 27 m. Obwód pnia drzewa wynosi 396 cm (wg danych z 2007r.).

 

Grab pospolity

Grab pospolityo dekoracyjnej budowie pnia rośnie wśród zadrzewienia w centralnej części Parku im. Miasta Roth, po zewnętrznej stronie głównej alei biegnącej wokół stawu (w części północnej). Obwód jego pnia wynosi 296 cm, wysokość 19 m (wg danych z 2007 r.). Szacunkowy wiek drzewa 114 lat. Rzadki u nas gatunek cienioznośny. Orzeszki grabowe stanowią przysmak dla ptaka grubodzioba. Posiada symetryczną koronę z trzema głównymi przewodnikami. W kłodzie charakterystyczne wgłębienia - nisze.Grab pospolity

 

 

Jesion wyniosły

rJesion wyniosłyośnie na terenie zieleńca zlokalizowanego obok Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej. Obwód pnia drzewa wynosi 367 cm, a jego wysokość jest równa 28 m (wg danych z 2007r.). Szacunkowy wiek drzewa wynosi 194 lata. Egzemplarz z rozłożystą, symetryczną koroną, dwuprzewodnikową. stanowi swoisty wyróżnik na tle innych drzew (jest jednym z dominantów wśród zadrzewienia tej części parku).

 

 

 

Platan klonolistny 

PlatanGrupa ośmiu platanów klonolistnych przy ul. Bema o obwodach pni 425 cm, 389 cm, 421 cm, 450 cm, 410 cm, 485 cm, 385 cm, 385 cm (wg danych z 2007 r.). stanowi unikalny przykład tak dużego zgrupowania starodrzewia w centrum miasta. Szacunkowy wiek drzew wynosi ok. 190 – 200 lat.

Drzewa rosną na terenie byłego szpitala, tworząc szpaler wzdłuż starej zabudowy. Poza wizualnymi walorami gatunku, szpaler ten nadaje specyficzny charakter temu miejscu kontrastując jasną korowiną drzew z elewacją zabytkowych budynków.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H